2013-10-02 19:01 #0 av: monstermash

Hedersrelaterat våld och hatbrott ökar - och vad säger egentligen statistiken?

Runt om i världen finns det människor som har svårt att komma ut i rädsla för vad omvärlden ska tycka, och vilka konsekvenser det kommer få. Även i Sverige med lagar emot diskriminering, råkar människor i HBT-kretsar illa ut. Undersökningar har visat att unga HBTQ-personer är mer utsatta för diskrimering, hot och våld, och att utsattheten från våld från någon inom familjen är högre bland justunga hbt-personer.

Det finns även undersökningar som visar att unga hbt-personer mår dåligare än straighta, vilket yttrar sig i lägre självkänsla, en känsla av otrygghet och de har svårt att känna tillit till andra människor. Kränkningarna sker av socialtjänst, arbetsförmedlingen, skola, vård vilket leder till att ungdomarna undviker kontakt med samhällets institutioner även när de behöver hjälp.

Hedersrelaterat

Det finns människor som inte får leva ut sin sexualitet och de kan då bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, tillexempel kan de utsättas för tvångsäktenskap. Det är även vanligt att familjer tar avstånd till ungdomen. Anledningen kan vara religion, samhället och kultur, i Sverige är det ofta invandrare som blir utsatta för hedersrelaterade brott, medans svenskar oftast har en liberal inställning till olika sexuella, men det finns även många kristna som är emot homosexualitet, eftersom det finns tolkningar av Bibeln som har förbud mot homosexuella handlingar. Bland personer som immigrerat till Sverige är det inte ovanligt att de kommer ifrån länder där det finns förbud mot homosexualitet.

Vad säger statistiken?

25 % av homo- och bisexuella kvinnor mellan 16-29 år, uppger att de försökt begå självmord. Bland heterosexuella kvinnor i samma ålder är siffran nere i 8 %
65 % av kvinnorna och 48 % av männen uppger att dem de senaste tre månaderna blivit utsatta för kräkningar, bland transpersonerna är siffran 41 %
19 % i ålder 16-25 år uppger att de utsatts av våld av partner, förälder eller andra närstående vuxna. Siffran är 9 % bland heterosexuella.

Varannan transperson har övervägt att begå självmord. Av unga homo- och bisexuella män uppges de må dubbelt så dåligt än unga heterosexuella män, och tre av fyra män i hbt-målgrupperna har utsatts för homofobiska hatbrott.

Hatbrott
Hatbrott mot hbt-personer inkluderar misshandel, olaga hot, olaga diskriminering, ärekräkning och hets mot folkgrupp. I Sverige är en femtedel av alla anmälda hatbrott motiv som rör sexuell läggning eller könsidentitet. Hatbrott förekommer överallt i samhället; i hemmet, allmän plats och på skolan och arbetsplatsen.

Vart ska man som drabbad vända sig?

Om du blivit utsatt för misshandel och fått skador, är det viktigt att du tar dig till ett sjukhus. Det är viktigt att du polisanmäler brottet, du kan ringa, mejla och gå till polisstationen för att göra en polisanmälan, mer information om hur det går till går att hitta på polisens egna hemsida.

Om du behöver hjälp med sjukhus, polis eller andra myndigheter, kan du kontakta en brottsofferjour eller RFSL brottsofferjour.