2015-01-09 17:07 #0 av: monstermash

"RFSL" står för riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

RFSL är en av världens äldsta organisationer och arbetar för att alla med en avvikande läggning, som tillexempel homosexuella och queer, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som straighta personer i samhället. 

Deras arbete består av informationsarbete, sociala och stödjande verksamheter samt påverka politiker och myndigheter, erbjuda utbildningar och mycket annat.