2009-11-20 12:01 #0 av: raphanus

Ur Ölandsbladet 19 november:

"Man har återigen ändrat i Guds ord och vad är det då för en kyrka som är kvar?" Staffan Tranell kastar ut denna retoriska fråga i slutet på sin insändare i Ölandsbladet 17 november. Detta gör han med anledning av Svenska Kyrkans kyrkomötesbeslut om att vilja sammanviga samkönade par i kyrkan.

Varje söndagsgudstjänst är Bibelordet föremål för min och andra pastorers och prästers tolkningar. Så har det varit så länge Bibeln funnits. Ibland kan det finnas svårigheter att förstå tolken rätt och jag som skall tolka får ödmjukt närma mig bibelordet och be Gud om att kunna förstå det.

Man måste få diskutera med Bibeln, även om Staffan påstår motsatsen. Det handlar inte om att göra det lättvindligt för sig och anpassa bibelordet till sin egen värld. Vi måste ju få "brottas" med det samt ifrågasätta det för att kunna förstå det och ta det till oss. Ingen är fullkomlig och ingen kan lägga Gud under sitt förstoringsglas och säga hurdan han är. Bibeln är inte Gud. Hela livet får vi utveckla vår föreställning om vem Gud är och försöka lära känna honom.

I all tolkning av urkunder ingår att först sätta sig in i dåtiden, den tid da orden skrevs och fråga sig vilket syftet var, andemeningen och vem adressaten var. När vi förstått detta, börjar jobbet med att implicera orden i vår kontext. Nutidsmänniskan varken lever eller tänker likadant som da orden skrevs och samhället är annorlunda, men bibelordet är aktuellt i varje ny tid. Det är fantastiskt! I min barndom sjöng sångkören från estraden i min hemförsamling: "Vi förändras, Jesus aldrig, ära ske hans namn."

Ingen i dagens samhälle förordar en människosyn där vi har slavar och bedriver slavhandel, vilket bibeln talar om. Inte heller vill någon acceptera att krig startas i Guds namn, som i Gamla Testamentet. Makthavare försöker dock ibland i krigsretoriken inkorporerar Gud på sin sida för att höja stridsmoralen hos sitt folk. Jesu budskap är ju fred och inte krig. Vi får alltså ibland se bortom och förbi en del enskilda bibelord för att se till bibelns helhet.

Vi konstaterar att Jesus, var främsta auktoritet, säger ingenting om homosexualitet. För övrigt finns några bibelord i Gamla Testamentet och några av Paulus i detta ämne. Dagens bibelforskare menar att dessa ord inte kan utan vidare användas rakt av för att fördöma homosexuellas livsstil. Dåtidens adressater var t ex inte i alls samma situation som dem man vill tillämpa bibelorden på idag.

Efter att ha mött homosexuella i samtal och lyssnat till deras förtvivlade kamp med sin kärlek till Jesus, och på andra sidan fördömanden från andra kristna, vill jag inte exkludera dem från Gud och kyrkan. Vi är kallade att församla, välsigna varandra och överlämna mycket annat at vår Herre. Jag anser inte att jag med detta har ändrat Guds Ord. Jag anser inte heller att kyrkan kan ha förlorat på att jag kommer till en avvikande ståndpunkt jämfört med Staffans.

Vi måste få ha uppfattningar om Bibelns ord, men frågan är hur vi läser bibeln och om vi någonsin verkligen kan förstå djupet i det vi läser. Gud vänder sitt ansikte urskiljningslöst till var och en och välsignar! Det är räddningen!

Håkan Dersell, pastor och församlingsföreståndare i Ölands Missionsförsamling