2009-10-19 16:18 #0 av: raphanus

(TT) För exakt 30 år sedan ströks "sjukdomen"

STOCKHOLM I augusti 1979 demonstrerade en grupp homosexuella på Socialstyrelsen för att homosexualitet skulle sluta klassas som en psykisk sjukdom. I dag för exakt 30 år sedan fick de sin vilja igenom.

-Det var en milstolpe att häva sjukdomsklassificeringen på homosexualitet. 30 år senare har vi både en lagstiftning och ett regelverk som försöker garantera rättigheterna, säger Åsa Regner, generaldirektör för RFSU.

- Tänk att det bara var 30 år sedan som homosexuella ansågs vara sjuka, säger Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister.

Från trappa till Pride

Hösten 1979 var Barbro Westerholm nybliven generaldirektör för Socialstyrelsen. Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) hade under flera år försökt fä Socialstyrelsen att stryka homosexualitet som psykisk sjukdom. I augusti 1979 tog sig 3040 personer in på Socialstyrelsen och ockuperade ett trapphus - vilket gav gehör. Westerholm lyssnade och tvä månader senare, den 19 oktober 1979, strök Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdom.

-Jag far stäpäls när jag ser tiotusentals människor som är ute på gatorna i samband med Pride, och tänker tillbaka på när de stod där på trappan, säger Barbro Westerholm, i dag riksdagsledamot för Folkpartiet. Det som Barbro Westerholm fick höra om homosexuellas situation fick henne att vilja stärka deras rättigheter.

Våld och övergrepp

-De berättade om våld och övergrepp, hur de kunde förlora jobbet och hur anhöriga tog avstånd från dem och hur illa de hade mått under skoltiden, säger Barbro Westerholm. Hon har i många år fortsatt arbeta för homo-, bi- och transpersoners (HBT) rättigheter, bland annat med partnerskapslagen i början av 90-talet.

-När man tar i sådana här frågor får man vara beredd på de mest hätska reaktioner mot sig. När vi höll på med partnerskapslagen var det till och med bajs i kuvert, säger hon. Arbetet fortsätter Både Åsa Regner och Barbro Westerholm pekar på hur viktigt det är att fortsätta kämpa för HBT-personers rättigheter samt att bekämpa diskriminering, både inom Sverige och i EU. De får medhåll av Sabuni.

-Vi behöver också utveckla vårt arbete mer när det gäller HBT inom andra politikområden, som våld inom nära relationer eller när det gäller HBT inom hederstraditioner, säger hon. RFSU hoppas att EU inom kort ska anta ett direktiv som ska stärka arbetet mot diskriminering inom unionen. Sabuni svarar att hon hoppas att direktivet ska antas i november.

TT mot att diskriminera homosexuella.

1995 infördes lagen om registrerat partnerskap. 1999 infördes lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Den I maj 2009 fick homosexuella rätt att ingå äktenskap, vilket ersätter den tidigare lagen om registrerat partnerskap.

Källa:NE, RFSU, ILGA

Skillnader i EU

Olika EU-länder har helt olika lagstiftning för bland annat rätten för homosexuella att ingå partnerskap eller äktenskap. I Belgien, Nederländerna, Spanien och Sverige har homosexuella samma rättigheter att ingå äktenskap som heterosexuella par. I 14 EU-länder har medborgarna däremot inte rätt att ingå partnerskap med någon av samma kön. 2006 var 71 procent av svenskarna för homoäktenskap, jämfört med bara tolv procent av letterna.