17. HBT iFokus

Berättelse-lek

2009-03-26 20:06 #0 av: Tussebus

Den här leken har jag helt fräckt snott från Adopterade. Det blev en rolig berättelse där.

Den går ut på att alla skriver fem ord var så får vi se vart vi hamnar Glad.

Jag börjar:

Det var en mörk, kall

Anmäl
2009-03-26 21:39 #1 av: capricorn73

och ryslig känsla som 

Anmäl
2009-03-26 22:11 #2 av: [Rebecka]

fick mej att tro att

Anmäl
2009-03-27 09:52 #3 av: semie

någon spionerade på mig utifrån...

Anmäl
2009-03-27 18:18 #4 av: Tussebus

Jag tittade ut genom fönstret.

Anmäl
2009-03-27 19:05 #5 av: J14oh

Och såg någonting i

Anmäl
2009-03-27 19:13 #6 av: Tussebus

mörkret därute. Vad var det?

Anmäl
2009-03-27 19:55 #7 av: semie

Det rörde sig i buskarna

Anmäl
2009-03-27 19:56 #8 av: Tussebus

Jag öppnade fönstret för att

Anmäl
2009-03-27 20:06 #9 av: J14oh

se bättre vad det var.

Anmäl
2009-03-27 20:13 #10 av: Tussebus

Då blev det tyst. Jag

Anmäl
2009-03-27 22:41 #11 av: semie

stängde fönstret, då knackade det

Anmäl
2009-03-27 22:51 #12 av: J14oh

på dörren. Jag gick för att öppna. Men

Anmäl
2009-03-27 22:53 #13 av: semie

ingen var där.. en isande vind

Anmäl
2009-03-28 00:16 #14 av: Ragnhildm

svepte genom rummet och

Anmäl
2009-03-28 21:02 #15 av: MIRJAMI

i rummet fans det nu även en

Anmäl
2009-03-29 12:32 #16 av: Tussebus

sammanfattning:

Det var en mörk, kall och ryslig känsla som fick mig att tro att någon spionerade på mig utifrån...

Jag tittade ut genom fönstret. Och såg nånting i mörkret därute. Vad var det? Det rörde sig i buskarna. Jag öppnade fönstret för att se bättre vad det var. Då blev det tyst. Jag stängde fönstret, då knackade det på dörren. Jag gick för att öppna. Men ingen var där. En isande vind svepte genom rummet och i rummet fanns det nu även en

Anmäl
2009-03-29 12:33 #17 av: Tussebus

för mig okänd varelse. Skräckslagen

Anmäl
2009-03-29 14:54 #18 av: Vildfagre

och paralyserad såg jag hur

Anmäl
2009-03-29 18:29 #19 av: semie

en stor dimmig skepnad kom

Anmäl
2009-03-29 22:32 #20 av: Tussebus

emot mig. Jag stod helt

Anmäl
2009-03-30 00:05 #21 av: bonnatjejen

Stilla. Mina läppar  formade ord

Anmäl
2009-03-30 01:47 #22 av: Ragnhildm

men allt som hördes var

Anmäl
2009-03-30 17:01 #23 av: Saga85

en flämtning. Långsamt sträckte jag

Anmäl
2009-03-30 21:24 #24 av: [Caroline92]

ut armen för att tända

Anmäl
2009-03-30 22:56 #25 av: Tussebus

ficklampan jag hade i handen.

Anmäl
2009-03-30 23:24 #26 av: [Rebecka]

Då såg jag plötsligt

Anmäl
2009-03-30 23:26 #27 av: Tussebus

hur enormt stort och hårigt

Anmäl
2009-03-31 00:11 #28 av: bonnatjejen

Varelsen var äckligt sträv och

Anmäl
2009-03-31 00:16 #29 av: Saga85

med väsande röst sa den:

Anmäl
2009-03-31 00:19 #30 av: Tussebus

"Du luktar så gott! Jag

Anmäl
2009-03-31 00:33 #31 av: bonnatjejen

är över 100 år gammal

Anmäl
2009-03-31 00:37 #32 av: Saga85

och har aldrig känt en

Anmäl
2009-03-31 01:23 #33 av: Ragnhildm

kvinnas ömma hand mot min

Anmäl
2009-03-31 01:42 #34 av: Tussebus

kind." Jag blev rörd.

Anmäl
2009-03-31 01:50 #35 av: Ragnhildm

och sträckte fram min hand

Anmäl
2009-03-31 13:14 #36 av: Tussebus

Tvekande lät jag varelsen ta

Anmäl
2009-03-31 14:44 #37 av: giffan

Min hand, och blev förvånad

~ Anneli ~ 
Sajtvärd för:  adopterade.ifokus 

Anmäl
2009-03-31 15:39 #38 av: Saga85

över hur den ömt smekte

Anmäl
2009-03-31 16:00 #39 av: giffan

handen. Jag slappnade av för

~ Anneli ~ 
Sajtvärd för:  adopterade.ifokus 

Anmäl
2009-03-31 16:03 #40 av: Saga85

första gången på länge och

Anmäl
2009-04-01 00:39 #41 av: bonnatjejen

slöt ögonen. Jag frågade varelsen

Anmäl
2009-04-01 01:07 #42 av: giffan

vad den kände, den svarade

~ Anneli ~ 
Sajtvärd för:  adopterade.ifokus 

Anmäl
2009-04-01 14:57 #43 av: Tussebus

"Värme, känslor, ömhet..det var

Anmäl
2009-04-01 15:14 #44 av: Tussebus

Sammanfattning (lite redigerad för att det ska bli mer lättförståeligt):

Det var en mörk, kall och ryslig känsla som fick mig att tro att någon spionerade på mig utifrån...

Jag tittade ut genom fönstret. Och såg nånting i mörkret därute. Vad var det? Det rörde sig i buskarna. Jag öppnade fönstret för att se bättre vad det var. Då blev det tyst. Jag stängde fönstret, då knackade det på dörren. Jag gick för att öppna. Men ingen var där. En isande vind svepte genom rummet och i rummet fanns det nu även en för mig okänd varelse.

Skräckslagen och paralyserad såg jag hur en stor dimmig skepnad kom emot mig. Jag stod helt stilla. Mina läppar  formade ord men allt som hördes var en flämtning. Långsamt sträckte jag ut armen för att tända ficklampan jag hade i handen. Då såg jag plötsligt hur enormt stort och hårigt varelsen var. Med äckligt sträv och med väsande röst sa den: "Du luktar så gott! Jag är över 100 år gammal och har aldrig känt en kvinnas ömma hand mot min kind."

 Jag blev rörd och sträckte fram min hand. Tvekande lät jag varelsen ta min hand, och blev förvånad över hur den ömt smekte handen. Jag slappnade av för första gången på länge och slöt ögonen. Jag frågade varelsen "Värme, känslor, ömhet..det var

Anmäl
2009-04-01 17:18 #45 av: Ragnhildm

Du har glömt den näst sista ordföljden...

Anmäl
2009-04-06 02:11 #46 av: Saga85

Det var en mörk, kall och ryslig känsla som fick mig att tro att någon spionerade på mig utifrån...

Jag tittade ut genom fönstret. Och såg nånting i mörkret därute. Vad var det? Det rörde sig i buskarna. Jag öppnade fönstret för att se bättre vad det var. Då blev det tyst. Jag stängde fönstret, då knackade det på dörren. Jag gick för att öppna. Men ingen var där. En isande vind svepte genom rummet och i rummet fanns det nu även en för mig okänd varelse.

Skräckslagen och paralyserad såg jag hur en stor dimmig skepnad kom emot mig. Jag stod helt stilla. Mina läppar formade ord men allt som hördes var en flämtning. Långsamt sträckte jag ut armen för att tända ficklampan jag hade i handen. Då såg jag plötsligt hur enormt stort och hårigt varelsen var. Med äckligt sträv och med väsande röst sa den: "Du luktar så gott! Jag är över 100 år gammal och har aldrig känt en kvinnas ömma hand mot min kind."

Jag blev rörd och sträckte fram min hand. Tvekande lät jag varelsen ta min hand, och blev förvånad över hur den ömt smekte handen. Jag slappnade av för första gången på länge och slöt ögonen. Jag frågade varelsen vad den kände, den svarade: "Värme, känslor, ömhet..det var

*La till de glömda orden Glad

 

Anmäl
2009-04-06 02:12 #47 av: Saga85

riktigt...fint. Varför har jag

Anmäl
2009-04-06 10:48 #48 av: giffan

fått något av det här

~ Anneli ~ 
Sajtvärd för:  adopterade.ifokus 

Anmäl
2009-04-06 21:41 #49 av: Ragnhildm

av en sån som du?"

Anmäl
2009-04-07 01:32 #50 av: giffan

Jag funderade ett tag, och

~ Anneli ~ 
Sajtvärd för:  adopterade.ifokus 

Anmäl
2009-04-07 04:26 #51 av: Ragnhildm

visste inte riktigt vad jag

Anmäl
2009-04-08 02:06 #52 av: [Rebecka]

skulle göra med detta elände

Anmäl
2009-04-08 13:25 #53 av: giffan

Om jag släppte in den

~ Anneli ~ 
Sajtvärd för:  adopterade.ifokus 

Anmäl
2009-04-09 01:20 #54 av: melia

kunde jag då lita på

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.