2014-08-01 16:09 #0 av: monstermash

Regeringen vill också

se över hur transpersoner omnämns i den så kallade hatbrottsparagrafen, den straffskärpningsregel som säger att hatbrottsmotiv ska bedömas hårdare. Den kan redan i dag tillämpas vid brott mot transpersoner, men det har funnits kritik kring formuleringarna.

Lagändringarna gäller såväl tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och brottsbalken. Även åklagares möjlighet att väcka åtal för förolämpning ska ses över.

Eftersom det delvis handlar om ändringar i grundlagarna behöver det infalla ytterligare ett val innan lagändringen går igenom, vilket alltså blir tidigast 2018, men en del ändringar kan börja gälla tidigare – förutsatt att regeringen vinner valet, eller att nästa regering inte avbryter utredningen."

Källa