Annons:
Etiketterfunderingar-hbt-statusartiklar
Läst 14784 ggr
BraveandCrazy
2008-11-24, 22:44

Begreppsordlistan Från RFSL Ungdom

Denna begreppsordlista är hämtad från RFSL Ungdom. Den hjälper på till att reda ut en hel del begrepp och det kan behövas.

Begreppsordlistan Från RFSL Ungdom

ASEXUELL / ASEXUALITET

En person som är asexuell har ingen aktiv sexualitet och/eller känner sig inte intresserad av sexuella relationer. Att en person är asexuell utesluter inte att den har känslomässiga relationer.

BISEXUELL / BISEXUALITET

En person som är Bisexuell har förmågan att bli kär i, förälskad i och/eller sexuellt attraherad av personer oavsett kön. En del bisexuella har sexuella relationer med personer oavsett kön, men blir bara kära i personer av ett visst kön. För andra kan det vara tvärtom.

BJÖRN

Hårig, kramgo man som blir kär i, förälskad i och/eller blir sexuellt attraherad av män.

BUTCH

Tjej som klär sig och/eller uppträder på ett traditionellt maskulint sätt.

BÖG

Kille som blir kär i, förälskad i och/eller sexuellt attraherad av killar.

DRAGKING

En person som klär sig som man, ofta i syfte att underhålla och/eller leka med könsroller och/eller könsuttryck.

DRAGQUEEN

En person som klär sig som kvinna, ofta i syfte att underhålla och/eller leka med könsroller och/eller könsuttryck.

EMOTIONALITET

Ett sätt att beskriva en persons känslomässiga attraktion. En persons emotionalitet och sexualitet behöver inte överensstämma.

FEMME

Tjej som klär sig och/eller uppträder på ett traditionellt feminint sätt.

FJOLLA

Kille som uppträder på ett, ibland överdrivet, traditionellt feminint sätt.

FTM

"Female to Male" = "kvinna till man". Används om transpersoner för att beskriva en riktning från ett kön till ett annat. Uttrycket klargör både vilket kön personen har/hade biologiskt och vilket kön personen känner sig som eller anser sig ha.

GENUS

Ett akademiskt begrepp som används som beskrivning av och teoribildning om kön och könsroller.

HBT

Förkortning som står för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

HBT-KOMPETENS

Kunskap om och förståelse för HBT-personer och deras livssituation.

HETEROSEXUELL / HETEROSEXUALITET

En person som är heterosexuell har förmågan att bli kär i, förälskad i och/eller sexuellt attraherad av personer av annat kön än sitt eget.

HETERONORM / HETERONORMATIV

Norm som utgår från att det finns två separata biologiska kön och att vi föds in i ett av dessa. Till dessa kön hör vissa beteenden, könsstereotyper, som alla förväntas följa. Det förväntas också att alla är och agerar som om de är heterosexuella, samt att de vill leva i tvåsamhet.

HOMOFOBI

En uppfattning eller värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- och bisexualitet, eller homo- och bisexuella personer.

HOMOSEXUELL / HOMOSEXUALITET

En person som är homosexuell har förmågan att bli kär i, förälskad i och/eller sexuellt attraherad av personer av samma kön som sitt eget.

HOMONORM / HOMONORMATIV

Norm som utgår från att alla i ett HBT-sammanhang är och agerar som om de vore homosexuella.

INTERGENDER

En person som är intergender upplever att den befinner sig mellan eller bortom de traditionella könskategorierna. Läs mer i Överlevnadsguiden.

INTERSEXUELL

En intersexuell persons biologiska kön är svårt att kategorisera som antingen manligt eller kvinnligt. Ett stort antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta begrepp. Läs mer i Överlevnadsguiden.

KOMMA UT

Att berätta för andra att man på något sätt avviker från Heteronormen. Detta är en process som pågår genom hela livet.

KÖN

En persons kön består av flera delkategorier. Traditionellt delas kön upp i två kategorier, man och kvinna, men det finns fler sätt att definiera sin könstillhörighet.

Delkategorier:

- biologiskt kön: könskromosomer, inre och yttre könsorgan, könshormoner.
- könsidentitet: hur man själv definierar sitt kön.
- könsuttryck: hur man signalerar till andra vilket kön man vill bli uppfattad som.
- socialt kön: vilket kön man blir sedd som av andra.
- juridiskt kön: det kön som står i ditt pass och personnummer.

LESBISK/FLATA

Tjej som blir kär i, förälskad i och/eller sexuellt attraherad av tjejer.

MTF

"Male to Female" = "man till kvinna". Används om transpersoner för att beskriva en riktning från ett kön till ett annat. Uttrycket klargör både vilket kön personen har/hade biologiskt och vilket kön personen känner sig som eller anser sig ha.

NORM

En norm är en social regel. Avvikare från normer kan bli bestraffade genom till exempel uteslutning ur en grupp.

POLYAMORÖS / POLYAMOROSITET

Förmågan att bli kär i och/eller vilja leva med flera personer samtidigt.

QUEER

Från början ett engelskt skällsord som betyder ungefär konstig, pervers eller annorlunda. Aktivister började använda begreppet som ett samlingsord för HBT-personer. Idag används begreppet dels som ett identitetsbegrepp och dels som ett ifrågasättande av normer. En person som är queer ifrågasätter Heteronormen och vill inte följa de traditionella kategoriseringarna.

QUEERTEORI

En akademisk teoribildning kring samhällssyn och normer. Rör främst heteronormativitet.

SEXUALITET

Ett sätt att beskriva en persons sexuella attraktion. En persons emotionalitet och sexualitet behöver inte överensstämma.

TRANSFOBI

En uppfattning eller värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på transpersoner eller personer som på annat sätt avviker från könsnormerna.

TRANSGENDER / TRANSGENDERIST

Dels ett engelskt uttryck som betyder transperson på svenska, dels ett sätt att beskriva en persons könsidentitet. En person som är transgender, eller transgenderist, upplever att den befinner sig utanför de traditionella könskategorierna. Läs mer i Överlevnadsguiden.

TRANSPERSON

Ett samlingsbegrepp som avser individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerades för dem vid födseln. I begreppet brukar bland andra transsexuella, transvestiter, transgenderpersoner och intergenderpersoner ingå.

TRANSSEXUELL/TRANSSEXUALISM

En person som är Transsexuell upplever sig vara av annat kön än sitt medfödda och efterfrågar ofta hormonterapi och/eller operationer för att ändra sitt kroppsliga kön. En del fortsätter att identifiera sig som transsexuella efter behandling medan andra inte gör det. Läs mer i Överlevnadsguiden.

TRANSVESTIT/TRANSVESTISM

En person som är Transvestit? vill tidvis, ofta eller alltid klä sig i eller använda attribut traditionellt tillhörande ett annat kön. För vissa har det en koppling till sexuell njutning, vilket brukar kallas fetischistisk transvestism, men detta gäller inte alla transvestiter. Läs mer i Överlevnadsguiden.

RFSL Ungdoms original artikel hittar du här

Överlevnadeguiden hittar du här

Medarbetare på HBT ifokus

Annons:
Linn
2008-11-29, 21:34
#1

Riktigt bra artikel!

____________________________________________________

Linn

Sajtvädinna Florist.ifokus
Medarbetare GodaNyheter.ifokus och Barnlöshet.ifokus

raphanus
2008-12-30, 20:06
#2

Jag kanske är korkad, men jag har fortfarande inte förstått hur förkortningarna MTF och FTM ska tolkas, och det blev tyvärr inte bättre av den här artikeln. Om vi tar MTF (Male to Female) som exempel så kan det tolkas som

a) att en man (Male) har gått från att vara man (Male) till (to) att bli kvinna (Female)

b) att en kvinna (Female) har applicerat ett traditionellt typiskt manligt yttre (Male)(to) sitt biologiska kvinnliga inre (Female), som hon alltså fötts till men inte känner sig hemma i.

Samma förvirring råder förstås också i fråga om FTM, fast rakt tvärtom då.

Ragnhildm
2008-12-31, 12:42
#3

#2 Lägg till ett dolt From först…

raphanus
2008-12-31, 15:36
#4

#3 - Tack. Då litar jag på dig. Och om jag råkar ut för en fadäs i baren skickar jag kemtvätträkningen efter ölen i byxorna till dig.

hus-musen
2009-01-14, 19:32
#5

#2 MTF betyder male to female,alltså man till kvinna=)

FTM betyder female To male, kvinna till man

de talar om vilket kön personen är född med, och vad personen anser är det rätta=) en MTF är alltså en man som anser sig vara kvinna!

ditt svar b fattar jag inget avGlad

Qui dormit, non peccat

 


raphanus
2009-01-14, 20:15
#6

#5 - Nej, det är säkert bara jag som jiddrar, men jag har ibland fått intrycket av att det råder oenighet om förkortningarnas betydelser. Eftersom du ger samma svar som Ragnhildm, väljer jag att lita på er.

Annons:
satori
2009-02-25, 20:53
#7

Man kan ju lägga till nån här t.ex faghag som ju är ofta heterosexuell kvinna som hänger med/efter bögar.

[Tan-chan]
2011-08-13, 19:53
#8

Tycker man ska peta in pansexuell i listan. (^_^)

JohannaEkroth
2012-08-22, 21:38
#9

Metrosexuell också. ;-)

Suicide doesn't take away the pain, it gives it to someone else

Upp till toppen
Annons: